Campanya REAS 2020

REAS BALEARS

Empreses que contracten treballadors d’inserció.

Administracions i empreses que contracten serveis de les empreses d’inserció.

El retorn social i econòmic de les empreses d’inserció. 

CAMPANYA REAS BALEARS

Les administracions públiques i les empreses poden col•laborar amb els processos d’inserció sociolaboral de col•lectius en situació d’exclusió social a través de la contractació dels serveis que presten les empreses d’inserció.
Les empreses d’inserció de les Illes Balears presten serveis de qualitat en sectors d’activitat com la gestió dels residus (parcs verds, recollides domiciliàries, tractament de roba), jardineria, serveis de vigilància i control d’accessos o tasques auxiliars administratives.
La contractació d’aquests serveis per part d’administracions i empreses millora la seva reputació i responsabilitat social.
Aquest vídeo ha estat realitzat per REAS Balears amb els ajuts públics pel foment i la difusió de l’economia social de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Producció: La Nave Nodriza

www.lanavenodriza.es

Client: REAS BALEARS. Agrupació d’economía solidària.

https://www.reasred.org/reas-balears/contacto/contacte-reas-balears

contacto