Experiment a la Mediterrània Occidental

Experimento en el Mediterráneo Occidental

Preparació per al llançament del satèl·lit SWOT

Els oceans cobreixen el 71% de la superfície de la Terra. Ens proporcionen la meitat de l’oxigen que necessitem per respirar. En silenci, el moviment de les seves aigües afecta tot el planeta, igual que el moviment de l’aire a l’atmosfera.

Durant els darrers 50 anys, els oceans han esmorteït els efectes del canvi climàtic. Han absorbit més del 90% de l’excés de calor i gairebé el 30% de les emissions de CO2 produïdes pels humans. Qualsevol alteració de la física i la química oceànica podria tenir conseqüències greus.

L’any 2021, el satèl·lit Swot començarà a desentranyar els secrets del moviment dels oceans. Just després del seu llançament, enviarà les mesures de les aigües del sud de Mallorca per estudiar-les. Abans d’això, desenes de científics treballaran de manera coordinada per caracteritzar l’àrea, dins del projecte Pre-Swot.

Micro-documental

Vídeo informatiu del projecte PRE-SWOT. PRE-SWOT és la contribució espanyola a l’equip científic internacional del satèl·lit SWOT (Surface Water Ocean Topography) en les activitats de pre-llançament.
 
El projecte PRE-SWOT (CTM2016-78607-P) està finançat per l’Agència Estatal de Recerca i els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (AEI / FEDER, UE).

swot.jpl.nasa.gov/st_projects

Investigador principal:
Dra. Ananda Pascual

Micro documental elaborat per l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) en col·laboració amb el Sistema d’Observació i Predicció Costaneres de les Illes Balears (SOCIB).

imedea.uib-csic.es/communicat

contacto