Passejar pel poble no ha de ser questió de sort

Campanya de civisme

Ajuntament d’Artà

Campanya de civisme

Vídeo de l’Ajuntament d’Artà sobre la campanya de civisme

• Vigila i denuncia els comportaments incívics a la via pública.
• Mantén els carrers nets.
• Recull els excrements del teu ca quan el passegis.

Des de l’Ajuntament:
• Posarem més papereres.
• Informarem les persones propietàries de com han d’actuar.
• Posarem sancions a qui no actuï correctament.

contacto