Grup de coordinació:
• Direcció General d’Arquitectura del Ministeri de Sanitat i Polítiques Socials.
• Esther Gamero Ceballos-Zúñiga, cap del Servei d’Arquitectura, Qualitat i Accessibilitat, Direcció General d’Arquitectura.
• Eva Galache Ramos, arquitecta del Servei d’Arquitectura, Qualitat i Accessibilitat, Direcció General d’Arquitectura.
• Marina Fernández Ramos, arquitecta, directora tècnica de Superframe per la Direcció General d’Arquitectura.

Organització:
Direcció General d’Arquitectura, Direcció General de Biblioteques, Museus i Patrimoni Cultural, Direcció General de Turisme, Institut de l’Institut de la Dona i la Joventut, Junta d’Extremadura. Diputació de Càceres, Diputació de Badajoz i Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Extremadura.

Col·laboradors:
Ajuntament E.L.M. de Vivares. Goethe Institut Madrid. Esther Abujeta. Veïns de Vivares. Cronistes honoraris. Associació de jubilats i pensionistes. Associació de Mestresses de Casa. Associació de Dinamització Rural “Vivares Despierta”. Club Esportiu Vivares. AMPA. Associació de Dones Gitanes.