Promo JAM Projectes Emprenedoria Social

Promo

Realitzat per La Nave Nodriza

Aquesta és la promo del vídeo realitzat per al Govern d’Extremadura dins de la Acceleradora de projectes d’Emprenedoria Social en 2015

El Embarcadero. Cáceres

contacto