Supertrama 2018

Supertrama 2018. DOCU

Documental

Programa d’Art Públic d’Extremadura.
Entitat local Menor de Vivares, 2018.

Producció:
Supertrama i La Nave Nodriza.
Realització:
Josep Bedmar.

Intervencions fetes:
• “Genea Logo” d’Alberto Crespo amb la col·laboració de Susana Soria.
• “Hàbitat” de Lucía Loren.
• “Opereta popular” de l’Estudio El Palmeral.
• Susanne Bosch, “Conversacionalista”.

Realització audiovisual:
Josep Bedmar
lanavenodriza.es

Fotografia:
asierrua.com

Identitat:
submarina.info

contacto