Al disc la tuba ha estat enregistrada per Fèlix Bimbo i les petites percussions per Aníbal Ferrer.

Agraïments:
A la Família Palerm per facilitar-nos rodar a Son Xerubí, un lloc màgic. A Sihaya Buisán per les seves fotografies. A Miquel Garau pel recolzament A Ses Païsses i a l´Ajuntament d’Artà. A Marc Ayats pels invents. A Agustí Torres pel seu suport tècnic, artistic i humà. A les nostres famílies pel recolzament continu. A totes les persones i entitats que han fet possible aquesta producció.